Hướng dẫn lấy mã Facebook Pixel để chạy Remarketing cho website

,
Facebook Ads

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách tạo pixel Facebook, cách thêm mã cơ sở cũng như cách thêm mã sự kiện của pixel này vào trang web của bạn và xác định các chuyển đổi.

Tạo pixel Facebook

Cách tạo pixel Facebook của bạn:

 1. Đi tới tab Pixel Facebook trong Trình quản lý quảng cáo.
 2. Nhấp vào Tạo pixel.
 3. Đặt tên cho pixel. Bạn chỉ được phép có một pixel trên mỗi tài khoản quảng cáo nên hãy chọn tên đại diện cho doanh nghiệp mình.Lưu ý: Bạn có thể thay đổi tên của pixel sau này từ tab Pixel Facebook.
 4. Chọn hộp để chấp nhận các điều khoản.
 5. Nhấp vào Tạo pixel.

Giới thiệu mã pixel Facebook

Mã pixel Facebook gồm hai thành phần chính:

 • Mã cơ sở của pixel
 • Mã sự kiện

Mã cơ sở của pixel theo dõi hoạt động trên trang web của bạn, cung cấp đường cơ sở để đánh giá các sự kiện cụ thể. Mã cơ sở phải được cài đặt trên mọi trang của trang web.

Cách cài đặt mã cơ sở của pixel:

 1. Truy cập trang Pixel trong Trình quản lý quảng cáo
 2. Nhấp vào Hành động > Xem mã
 3. Sao chép mã cơ sở và gửi nội dung mã này về địa chỉ: lamwebbds@gmail.com

Sự kiện là các hành động diễn ra trên trang web của bạn do quảng cáo trên Facebook (trả phí) hoặc tiếp cận tự nhiên (miễn phí). Mã sự kiện cho phép bạn theo dõi các hành động đó và sử dụng chúng trong quảng cáo.

Thêm mã sự kiện vào các trang của trang web

Mã sự kiện biểu thị các hành động cụ thể quan trọng đối với mục tiêu kinh doanh của bạn. Cách thêm mã sự kiện vào trang web:

 1. Đi tới tab Pixel Facebook trong Trình quản lý quảng cáo.
 2. Nhấp vào Tạo chuyển đổi > Theo dõi chuyển đổi bằng sự kiện tiêu chuẩn.
 3. Sao chép Mã sự kiện của các sự kiện quan trọng đối với bạn.
 4. Gửi nội dung mã này về địa chỉ: lamwebbds@gmail.com

Nguồn: Facebook. Bài viết hướng dẫn chi tiết.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *