Quý khách có thể liên hệ với Ban quản trị Làmweb.vn thông qua:

Fan Page: Cộng đồng Thẩm định giá - Kinh doanh Bất động sản

Fan Page: Thiết kế Web Bất động sản

Facebook: Dũng Hoàng

Zalo: 0901.04.48.69

Email: lamwebbds@gmail.com

Thông tin thanh toán:

Gói Cơ bản

Thanh toán đặt cọc

[button-green url="https://www.nganluong.vn/button_payment.php?receiver=lamwebbds@gmail.com&product_name=Đặt cọc gói dịch vụ Cơ bản&price=300000&return_url=http://làmweb.vn/giao-dich-thanh-cong&comments=Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Zalo: 0901.04.48.69)" target="_blank" position="left"]Thanh toán[/button-green]


Thanh toán lần 2

[button-green url="https://www.nganluong.vn/button_payment.php?receiver=lamwebbds@gmail.com&product_name=Thanh toán lần 2 gói dịch vụ Cơ bản&price=390000&return_url=http://làmweb.vn/giao-dich-thanh-cong&comments=Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Zalo: 0901.04.48.69)" target="_blank" position="left"]Thanh toán[/button-green]
Gói Nâng cao

Thanh toán đặt cọc

[button-green url="https://www.nganluong.vn/button_payment.php?receiver=lamwebbds@gmail.com&product_name=Đặt cọc gói dịch vụ Nâng cao&price=300000&return_url=http://làmweb.vn/giao-dich-thanh-cong&comments=Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Zalo: 0901.04.48.69)" target="_blank" position="left"]Thanh toán[/button-green]


Thanh toán lần 2

[button-green url="https://www.nganluong.vn/button_payment.php?receiver=lamwebbds@gmail.com&product_name=Thanh toán lần 2 gói dịch vụ Nâng cao&price=700000&return_url=http://làmweb.vn/giao-dich-thanh-cong&comments=Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Zalo: 0901.04.48.69)" target="_blank" position="left"]Thanh toán[/button-green]