Bài viết

mạng quảng cáo

Giới thiệu mạng quảng cáo của Google

,
Hệ thống quảng cáo của Google bao gồm Mạng tìm kiếm (Search Network) và Mạng hiển thị (Display Network). Với cùng một tài khoản trên Google Adwords, bạn có thể thiết lập quảng cáo trên cả hai loại…