Bài viết

phễu hành vi mua hàng

Phễu hành vi mua hàng và nội dung quảng cáo trong Adwords (Phần 5)

,
Khi viết nội dung quảng cáo, bạn phải luôn nghĩ đến mối quan hệ giữa phễu hành vi mua hàng và nội dung quảng cáo. Khách hàng luôn có những câu hỏi và mối quan tâm khác nhau ở các giai đoạn…